Awaryjny dostęp do administracji sklepu prestashop

Jeśli masz problem z zalogowaniem do administracji/zaplecza prestashop, to poniższy tutorial jest dla Ciebie.

Wydaje się, że tak sekretne dane jak parametry zalogowania, są nie do zagubienia, ale życie pokazuje rożne przypadki. Dlatego pozwoliłem sobie na krótki tutorial na temat przywracania/resetu hasła dostępowego do „admina” sklepu.

1.Znasz link do administracji sklepu ale nie pamiętasz hasła? Korzystamy ze standardowej dostępnej opcji w panelu logowania na przywracanie hasła: „zapomniałem hasła”.

2.A co w przypadku jeśli email jest odrzucany a prestashop wyświetli komunikat: „Jest jeden błąd. To konto nie istnieje.” lub nie znamy linku logowania do administracji sklepu prestashop? W tym przypadku jest wymagany dostęp do zasobów serwera. Dostęp do plików składniowych instalacji sklepu oraz dostęp do bazy danych. Dla plików korzystamy z klienta FTP.

FTP (ang. File Transfer Protocol) jest to protokół transmisji plików typu klient – serwer. Umożliwia on przesyłanie plików na serwer oraz ich pobieranie z serwera poprzez sieć Internetu).

Każdy usługodawca hostingowy zapewne posiada taką usługę.
Po zalogowaniu – mamy instalacja prestashop (przykład v. 1.7.5.2) szukamy folderu: app/config/ plik parameters.php 

(dla prestashop v. 1.6.x.x i starszych dostęp to: config/ plik settings.inc.php)

Otwieramy wskazany plik edytorem (np. notatnik systemowy) i kopiujemy parametr oznaczony jako cookie_key

Kolejny etap to logowanie do zasobów bazy danych, np. za pomocą phpMyAdmin

phpMyAdmin – narzędzie służące do łatwego zarządzania bazą danych MySQL

Właściwa baza danych, nazwa to w wyżej wspomnianym pliku parametr database_name.

Odszukujemy tabele o nazwie: ps_employee  -> edytujemy, wybieramy profil (pracownik) który chcemy zmienić i w kolumnie: passwd zmieniamy funkcję jak w przykładzie na md5 a w kolumnie wartość wpisujemy wcześniej skopiowany parametr: cookie_key + nowe hasło (w przykładzie jest to 12345678). Tym sposobem mamy określone nowe hasło. Prosze zwrócić uwagę że będąc w tabeli ps_employee mamy możliwość też edycji emalia oraz zmiany profilu: id_profile, wpisując 1 dajemy dla danego „pracownika” uprawnienia najwyższe „admina” oraz wiersz active, jego wartość musi być 1 aby było możliwe zalogowanie dla danego profilu.

Po zapisaniu zmian mamy zresetowane/nadane nowe hasło. Teraz możemy spokojnie przystąpić do logowania do administracji sklepu.

Udostępnij: